Consultoría informàtica
IPS té varies línies de desenvolupament, partint de la consultoria informàtica per automatització de sistemes, com el desenvolupament de producte acabat per instal.lació a casa del client.

Durant anys IPS ha desenvolupat un paquet de software que ha anat creixent a mida que s'han anat desenvolupant projectes. El profund coneixement de la tecnologia ha permès crear un software modular, altament configurable, orientat al control de perifèrics de molt diverses finalitats.

IPS ha aplicat el seu paquet de software en altres empreses, amb resultats molt satisfactoris.

Així com s'ha unit a l desenvolupament de projectes de molts tipus:

  • Peatges
  • Parkings
  • Terminals de autoservei

IPS Sempre centrada en l'automatització, s'ha creat un forat important com a consultor informàtic.

L'any 2007 veient les demandes dels clients, i les limitacions que l'imposava dependre dels dissenys mecànics d'altres empreses, va decidir crear IPS Atm, un caixer multiservei dissenyat per acoblar-se a multitud de situacions i requeriments.

El problema més important d'una automatització, és el cost final per un desenvolupament personalitzat. Si tan sols es requereixen poques unitats per una tasca molt concreta, el cost final d'un producte de esmentades característiques es dispara de forma alarmant, ja que no es poden fabricar en sèrie.

Els canvis en el software i les modificacions de disseny de mecanització, fan que molts projectes siguin inviables. Per aquest motiu IPS ofereix IPS Atm, un producte que permet una personalització tant a nivell d'aplicació software com un modificació mecànica suficient per poder afrontar dits projectes sense tenir que donar pressupostos difícilment amortitzables.

© IPS - Copyright 2016 mail: info@ips-tech.net telf:626541967                                 SiteMap